INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej jako "Sklep Internetowy"). Administratorem Sklepu internetowego jest Jan Gurczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe " IMET" Jan Gurczyński wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Wichowo 18, 87-600 Lipno NIP:893 1199663, REGON: 910867306. Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego. Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 Administrator Sklepu internetowego tarktuje ochronę prywatności, w tym ochronę Twoich danych osobowych priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez użytkowników Sklepu internetowego dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami możesz przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji liter i cyfr). Dane osobowe podawane podczas rejestracji w Narzedziownia.shop oraz dane służące do logowania są zabezpieczone podczas przesyłania drogą elektroniczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https). Przesyłanie informacji przez Internet nie jest do końca bezpieczne; związane z tym ryzyko wstępuje powszechnie w całej sieci i nie dotyczy konkretnie naszych usług. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych (w tym danych osobowych) przesyłanych do naszych serwisów; wszelkich czynności przesyłania dokonujesz na własne ryzyko. Powinieneś zabezpieczyć się przed nieuprawnionym dostępem do Twojego hasła i urządzenia komputerowego. Pamiętaj o wylogowaniu się i zamknięciu przeglądarki po zakończeniu sesji. Pomoże Ci to zabezpieczyć się przed dostępem innych osób do Twoich danych osobowych w przypadku dzielenia się swoim urządzeniem komputerowym lub używania urządzenia komputerowego w miejscu publicznym takim jak biblioteka lub kawiarenka internetowa. Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia. Dane osobowe

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
PHU IMET Jan Gurczyński z siedzibą w Wichowo 18
87-600 Lipno
W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:
• poczty elektronicznej: [email protected]
• poczty tradycyjnej: Wichowo 18, 87-600 Lipno
• telefonu: +48 54 288 18 63

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWI PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach i na określonej podstawie:

 1. W CELU PODJĘCIA DZIAŁAŃ PRZED ZAWARCIEM UMOWY NA TWOJE ŻĄDANIE NP. ZAŁOŻENIE KONTA ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. B) RODO

  • Twoje dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, gdy wypełniasz formularz rejestracyjny w celu założenia konta. W tym celu pozyskujemy takie Twoje dane jak: adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; • Przekazujesz nam swoje dane osobowe gdy rejestrujesz swoje konto za pośrednictwem usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook). Wówczas zbieramy Twoje imię i nazwisko • Gdy rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy takie Twoje dane jak: imię i nazwisko oraz dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki;

 2. W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG NIEWYMAGAJĄCYCH ZAŁOŻENIA KONTA I ZAKUPU TOWARU ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. B) RODO

  Gdy przeglądasz strony www Sklepu Internetowego, korzystasz z wyszukiwarki Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz adres IP.

 3. W CELU WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. B) RODO

  W celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;

 4. W CELU TWORZENIA STATYSTYK KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM, UŁATWIENIA KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO SKLEPU INTERNETOWEGO ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. F) RODO

  Przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;

 5. W CELU USTALENIA, DOCHODZENIA I EGZEKUCJI ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED ROSZCZENIAMI W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM I INNYMI ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI ZGODNIE Z ART.9 PKT.2 LIT. F) RODO

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

 6. W CELU ROZPATRYWANIA REKLAMACJI, SKARG I WNIOSKÓW ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLIENTÓW ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. B) RODO

  W tym przypadku będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach. W celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;

 7. W CELU MARKETINGU NASZYCH TOWARÓW I USŁUG ORAZ NASZYCH ZAUFANYCH PARTNERÓW, W TYM REMARKETINGU ZA TWOJĄ ZGODĄ ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO

  W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;

 8. W CELU ORGANIZACJI KONKURSÓW I PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO

  Gdy wyrazisz zgodę na udział w konkursie lub programie lojalnościowym będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu informowania Cię o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty. W tym celu będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;

 9. W CELU ODPOWIEDZI NA WIADOMOŚCI, KTÓRE POZOSTAWIŁEŚ NAM W FORMULARZU KONTAKTOWYM LUB CZATA DOSTĘPNYCH W SERWISIE ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. F) RODO

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane w formularzu lub podane przez czat. Będą one wykorzystane w celu prowadzenia z Tobą korespondencji i odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, zgodnie z treścią Twojego zapytania lub wiadomości. Przetwarzanie Twoich danych odbywać się będzie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia przez narzediownia.shop informacji zwrotnej.

 10. W CELU ZAPISANIA SIĘ DO USŁUGI NEWSLETTER ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO

  W tym przypadku będziemy pozyskiwać od Ciebie jedynie dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej oraz Twojego imienia, i tylko za Twoją zgodą. Twoje dane będziemy przetwarzać w celu realizacji usługi newsletter zgodnie z Twoją zgodą. Nesletter pozowli Ci być na bieżąco z naszą ofertą. Dzięki Usłudze Newsletter dowiesz się planowanych i aktualnych akcjach promocyjnych oraz ofertach przygotowanych specjalnie dla Ciebie.

 11. W CELU AKTYWACJI MECHANIZMÓW POZWALAJĄCYCH NA ŁĄCZENIE SIĘ TWOIMI KANAŁAMI W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO

  Po aktywacji tych mechanizmów Twoje dane osobowe mogą być przesłane do dostawcy portalu. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Twojej zgody. Informujemy, że PHU IMET Jan Gurczyński nie ma wpływu na procesy przetwarzania danych osobowych, które są realizowane przez tych dostawców, dlatego prosimy o zapoznawanie się z politykami prywatności publikowanym dla tych stron.

 12. W CELU WYRAŻENIE PRZEZ KLIENTA OPINII O ZAWARTEJ UMOWIE SPRZEDAŻY LUB TOWARZE. ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO

  Wszystkie komentarze zamieszczane przez Ciebie pod produktami lub/i będące oceną sklepu stają się własnością firmy PHU IMET, co oznacza, że mogą zostać wykorzystane w oryginalnej bądź skróconej formie do promocji sklepu lub znajdujących się w nim produktów. Komentarze, o których mowa powyżej, nigdy nie będą podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem, chyba że wyrazisz na to zgodę. PHU  IMET zobowiązuje się również do używania komentarzy w pierwotnym kontekście oraz do promocji produktu, który był intencją autora. 

PRZEZ JAKI CZAS ADMINISTRATOR PRZECHOWUJE MOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe w Sklepie internetowym będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego działania Sklepu. Natomiast dane osobowe w innych systemach i w dokumentacji papierowej będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz niezbędny do dochodzenia praw z tytułu zawartych umów lub dokonanych transakcji. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach: • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę; • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny); • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne. Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 6 lat od daty dostarczenia zamówienia. Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta. Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.

KTO JEST ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi. • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta. • podmioty kredytujące / leasingodawcy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta. • dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących. • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności • pracownicy i współpracownicy Administratora, zaangażowani w obsługę współpracy lub zagadnienia • podmioty świadczące usługi marketingowe • podmioty świadczące usługi statystyczne oraz analityczne

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Na podstawie RODO masz prawo do: • żądania dostępu do swoich danych osobowych; • żądania sprostowania swoich danych osobowych; • żądania usunięcia swoich danych osobowych; • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; • żądania przenoszenia danych osobowych. Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

 2. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH (ART. 15 RODO) ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO

  Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do: • dostępu do danych osobowych; • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; • uzyskania kopii swoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected]

 3. PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 16 RODO) ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO

  Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected] Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

 4. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH, TZW. “PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM” (ART. 17 RODO) ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO

  Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy: • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę; • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim; • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana. Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected] uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

 5. PRAWO DO ZGŁOSZENIA ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 18 RODO) ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO

  Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń; • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie. Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected]

 6. PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 21 RODO) ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO

  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z: • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią; • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego. Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected]

 7. PRAWO DO ŻĄDANIA PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 20 RODO) ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO

  Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected]

 8. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO

  Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected] lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

 9. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO

  Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

POLITYKA COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Nasz Sklep internetowy, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies.
Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z moich stron, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Zawsze możesz edytować swoje preferencje dotyczące Twojej zgody klikając tutaj ustawienia zaawansowane Cookies.

DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW „COOKIES”?

• w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika.
• używane są także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie. Równocześnie pliki „cookies” wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym.
• Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
• W celu dopracowania i sprawnego działania stron internetowych, w tym badaniu wydajności stron internetowych.
• Pliki „cookies” są także wykorzystywane do identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlana reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności użytkownika na stronach internetowych.

JAKICH PLIKÓW „COOKIES” UŻYWAMY?

 1. Niezbędne pliki Cookies (ciasteczka sesji)

  Są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.

 2. Ciasteczka zawierające indywidualne ustawienia

  Służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych; bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika, o służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności stron internetowych; bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności strony internetowej, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z niej, o służą większości funkcjonalności stron internetowych; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

 3. Anonimowe ciasteczka statystyczne i analityczne

  Ciasteczka statystyczne i analityczne pozwalają nam zrozumieć zachowanie odwiedzających naszą witrynę poprzez zbieranie anonimowych danych i ich raportowanie.

 4. Marketing i reklamy

  Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Chodzi o to, aby wyświetlać reklamy, które są trafne i przyciągają uwagę poszczególnych użytkowników, a tym samym są bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych. Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa; ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela strony internetowej przychodów subsydiujących jej działanie.

 5. Chat i wsparcie

  Ten typ ciasteczek przetwarzamy w celu obsługi komunikacji z Tobą poprzez Chat.

NIE CHCĘ CIASTECZEK! CZYLI JAK USUNĄĆ PLIKI „COOKIES”?

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sewrisu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście
ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
-w przeglądarce Chrome
-w przeglądarce Firefox
-w przeglądarce Internet Explorer
-w przeglądarce Opera
-w przeglądarce Safari
-w przeglądarce Microsoft Edge
Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics Korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na Swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.

DO JAKICH KRAJÓW PRZEKAZYWANE SĄ MOJE DANE?

Odbiorcy, którym przekazujemy Dane Osobowe, mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, zadbaliśmy, aby odbiorcy danych dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.
W zależności od dostawcy, gwarancje te wynikają z:
• uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO, więcej o programie lub
• decyzji Komisji (UE) z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji i dokumentów elektronicznych, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO. Więcej o decyzji.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.