RODO

JAK NARZEDZIOWNIA.SHOP, CHRONI TWOJĄ PRYWATNOŚĆ?

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej jako "Sklep Internetowy").

Administratorem Sklepu internetowego jest Jan Gurczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe " IMET" Jan Gurczyński wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Wichowo 18, 87-600 Lipno NIP:893 1199663, REGON: 910867306.

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Administrator Sklepu internetowego traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę Twoich danych osobowych priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.

Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez użytkowników Sklepu internetowego dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

Odpowiednimi działaniami możesz przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji liter i cyfr). Dane osobowe podawane podczas rejestracji w Narzedziownia.shop oraz dane służące do logowania są zabezpieczone podczas przesyłania drogą elektroniczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).

Pamiętaj, że za bezpieczeństwo swoich danych odpowiedzialny jesteś również Ty.W tym celu powinieneś zabezpieczyć się przed nieuprawnionym dostępem do Twojego hasła i urządzenia komputerowego. Pamiętaj o wylogowaniu się i zamknięciu przeglądarki po zakończeniu sesji. Pomoże Ci to zabezpieczyć się przed dostępem innych osób do Twoich danych osobowych w przypadku dzielenia się swoim urządzeniem komputerowym lub używania urządzenia komputerowego w miejscu publicznym takim jak biblioteka lub kawiarenka internetowa. Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Jan Gurczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe " IMET" Jan Gurczyński, z siedzibą w Wichowo 18 , 87-600 Lipno.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: [email protected] 
 • poczty tradycyjnej: Wichowo 18, 87-600 Lipno
 • telefonu: +48 54 288 18 63

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach i na określonej podstawie:

W CELU PODJĘCIA DZIAŁAŃ PRZED ZAWARCIEM UMOWY NA TWOJE ŻĄDANIE NP. ZAŁOŻENIE KONTA ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. B) RODO

 • Twoje dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, gdy wypełniasz formularz rejestracyjny w celu założenia konta. W tym celu pozyskujemy takie Twoje dane jak: adres e-mail, imię i nazwisko
 • Przekazujesz nam swoje dane osobowe gdy rejestrujesz swoje konto za pośrednictwem usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook).
 • Gdy rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy takie Twoje dane jak: imię i nazwisko oraz dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki;

W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG NIEWYMAGAJĄCYCH ZAŁOŻENIA KONTA I ZAKUPU TOWARU ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. B) RODO

Gdy przeglądasz strony www Sklepu Internetowego, korzystasz z wyszukiwarki Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji. Pełną informację znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

W CELU WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. B) RODO

W celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres e-mail, adres dostawy, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło.

W CELU TWORZENIA STATYSTYK KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM, UŁATWIENIA KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO SKLEPU INTERNETOWEGO ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. F) RODO

Przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, , danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego. Zbierane dane są anonimowe i zbierane jedynie w celach statystycznych.

W CELU USTALENIA, DOCHODZENIA I EGZEKUCJI ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED ROSZCZENIAMI W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM I INNYMI ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI ZGODNIE Z ART.9 PKT.2 LIT. F) RODO

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

W CELU ROZPATRYWANIA REKLAMACJI, SKARG I WNIOSKÓW ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLIENTÓW ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. B) RODO

W tym przypadku będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach. W celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;

W CELU MARKETINGU NASZYCH TOWARÓW I USŁUG ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwań, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twojej aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż strony Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;

W CELU ORGANIZACJI KONKURSÓW I PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO – usługa nieuruchomiona

Gdy wyrazisz zgodę na udział w konkursie lub programie lojalnościowym będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu informowania Cię o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty. W tym celu będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;

W CELU ODPOWIEDZI NA WIADOMOŚCI, KTÓRE POZOSTAWIŁEŚ NAM W FORMULARZU KONTAKTOWYM LUB CZATA DOSTĘPNYCH W SERWISIE ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. F) RODO

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane w formularzu lub podane przez czat. Będą one wykorzystane w celu prowadzenia z Tobą korespondencji i odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, zgodnie z treścią Twojego zapytania lub wiadomości. Przetwarzanie Twoich danych odbywać się będzie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia przez Sklep interntowy informacji zwrotnej.

W CELU ZAPISANIA SIĘ DO USŁUGI NEWSLETTER ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO

W tym przypadku będziemy pozyskiwać od Ciebie jedynie dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej oraz Twojego imienia, i tylko za Twoją zgodą. Twoje dane będziemy przetwarzać w celu realizacji Usługi newsletter zgodnie z Twoją zgodą. Newsletter pozwoli Ci być na bieżąco z naszą ofertą. Dzięki Usłudze Newsletter dowiesz się o planowanych i aktualnych akcjach promocyjnych oraz ofertach przygotowanych specjalnie dla Ciebie.

W CELU AKTYWACJI MECHANIZMÓW POZWALAJĄCYCH NA ŁĄCZENIE SIĘ Z TWOIMI KANAŁAMI W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO

Po aktywacji tych mechanizmów (np. udostępnianie karty produktów na Facebooku) Twoje dane osobowe mogą być przesłane do dostawcy portalu. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Twojej zgody. Informujemy, że Administrator nie ma wpływu na procesy przetwarzania danych osobowych, które są realizowane przez tych dostawców, dlatego prosimy o zapoznawanie się z politykami prywatności publikowanymi dla tych stron.

W CELU WYRAŻENIE PRZEZ KLIENTA OPINII O ZAWARTEJ UMOWIE SPRZEDAŻY LUB TOWARZE. ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO

Twoje dane będziemy przetwarzać również wtedy, gdy zdecydujesz się dodać opinię, recenzję dotyczącą transakcji/produktu. Będziemy przetwarzać następujące dane: Twoje imię.

PRZEZ JAKI CZAS ADMINISTRATOR PRZECHOWUJE MOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe w Sklepie internetowym będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego działania Sklepu. Natomiast dane osobowe w innych systemach i w dokumentacji papierowej będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz niezbędny do dochodzenia praw z tytułu zawartych umów lub dokonanych transakcji. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

KTO JEST ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności).

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
 • podmioty kredytujące / leasingodawcy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta
 • dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących- usługa nieuruchomiona
 • dostawcy Programu „Zaufane Opinie Ceneo” – podmiot współpracy w zakresie działań wizerunkowych – Klient po każdym zakupie zostanie poproszony w osobnej wiadomości e-mail o wyrażenie opinii dotyczącej przebiegu. W każdym momencie Klient może zrezygnować z otrzymywania wiadomości dotyczących Programu „Zaufanych Opinii” , klikając w link znajdujący się w stopce każdego maila.
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności
 • pracownicy i współpracownicy Administratora, zaangażowani w obsługę współpracy, podmioty świadczące usługi marketingowe
 • podmioty świadczące usługi statystyczne oraz analityczne

 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH?

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych;
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o kontakt:
  • Listownie na adres: PHU IMET Jan Gurczyński, Wichowo 18, 87-600 Lipno
  • Mailowo: [email protected]

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH (ART. 15 RODO) ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do: dostępu do danych osobowych;uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;uzyskania kopii swoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected]

PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 16 RODO) ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected] Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH, TZW. “PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM” (ART. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana. Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected] 

PRAWO DO ZGŁOSZENIA ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie. Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected]

PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego. Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected]

PRAWO DO ŻĄDANIA PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected]

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected]   lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO ZGODNIE Z ART.6 PKT.1 LIT. A) RODO

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych PUODO.

POLITYKA COOKIES

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep Internetowy, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików Cookies (tzw. ciasteczek).

Podczas odwiedzania naszej witryny prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów.

Zanim klikniesz „Akceptuję ciasteczka” 

 W tym przypadku prosimy o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów oraz przekazujemy informacje o tzw. Cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres. Zawsze możesz edytować swoje preferencje dotyczące Twojej zgody klikając ustawienia zaawansowane Cookies.

Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych celach marketingowych przy współpracy z Zaufanymi Partnerami. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce, reklamodawcy i podobne organizacje, z którymi Administrator współpracuje lub które polecane są przez międzynarodowe organizacje branżowe takie jak np. organizacja IAB (Interactive AdvertisingBureau).

Administrator w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarza Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, Administrator będzie również instalować na Twoich urządzeniach pliki Cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików.

A więc czym są pliki „Cookies”?

Pliki „Cookies” są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „Cookies”?

 • w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika,
 • używane są także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie. Równocześnie pliki „Cookies” wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym,
 • używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika,
 • w celu dopracowania i sprawnego działania stron internetowych, w tym badania wydajności stron internetowych,
 • pliki „Cookies” są także wykorzystywane do identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlana reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności użytkownika na stronach internetowych.

Jakich plików „cookies” używamy?

 • Niezbędne pliki Cookies (ciasteczka sesji)
  • są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.
 • Ciasteczka zawierające indywidualne ustawienia
  • służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych; bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika,
  • służą większości funkcjonalności stron internetowych; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
 • Anonimowe ciasteczka statystyczne i analityczne
  • ciasteczka statystyczne i analityczne pozwalają nam zrozumieć zachowanie odwiedzających naszą witrynę poprzez zbieranie anonimowych danych i ich raportowanie.
 • Marketing i reklamy
  • marketingowe pliki Cookies służą do śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Chodzi o to, aby wyświetlać reklamy, które są trafne i przyciągają uwagę poszczególnych użytkowników, a tym samym są bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców. Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa; ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności.
 • Chat 
  • ten typ ciasteczek przetwarzamy w celu obsługi komunikacji z Tobą poprzez Chat.

Nie chcę ciasteczek! Czyli jak usunąć pliki „Cookies”?

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na Swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.

TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych do Państw Trzecich. Może się zdarzyć, iż w celu realizacji naszych zadań marketingowych, nasi Zaufani Partnerzy korzystają z serwerów umieszczonych w USA w tej sytuacji Administrator zapewnia odpowiednie zawarcie umów powierzenia przetwarzania/analizę treści regulaminów, a nasi Zaufani Partnerzy z kolei zapewniają, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.